Fisking

Oset Hyttefelt ligger knappe 200 meter fra Tisleia. Elven snor seg fra Tisleifjorden og nedover mot Begnavassdraget.

 

Elven er viden kjent for sitt ørretfiske og sesongen starter i mai og avsluttes i september. 

I tillegg til Tisleia, er det flere små vann som egner seg for fiske på Golsfjellet. Du kan også fiske i Tisleifjorden. Det er egen båthavn ved Oset Høyfjellshotell og her kan du leie båt.